Schadevergoeding bij letselschade

Een verkeersongeluk, een ongeval op uw werk, maar ook een medische fout kan uw leven totaal veranderen. Bij letselschade overheersen de emoties en u hebt vaak niet de energie om van alles uit te zoeken en te regelen. Het is dan ook belangrijk dat u zich door een deskundige laat bijstaan die u deze zorgen uit handen neemt en zorgt voor een adequate schadevergoeding van uw letselschade.

Waaruit kan vergoeding van letselschade bestaan

Bij vergoeding van letselschade denkt men in het algemeen aan een financiŽle vergoeding. Uiteraard komt dit het meeste voor maar daarnaast wordt er steeds meer gestreefd om het slachtoffer daadwerkelijk te helpen met bijvoorbeeld het vinden van een andere baan, indien hij zijn oorspronkelijke werk niet meer kan doen.

MateriŽle letselschade

Bij materiŽle letselschade moet u denken aan inkomensschade, revalidatiekosten, vervoerskosten, kosten voor eventuele huishoudelijke hulp en hulp voor het uitvoeren van klussen in en rondom het huis etc. Naast deze kosten kunnen er ook andere kosten voorkomen. Al deze kosten en schade vormen samen de materiŽle letselschade. De omvang daarvan wordt voor een belangrijk deel beÔnvloed door de persoonlijke situatie. Het gaat er uiteindelijk om dat uw financiŽle nadeel na een ongeval dient te worden vergoed door de aansprakelijke partij. Dat is maatwerk.

ImmateriŽle letselschade

Iedereen die letsel oploopt waarvoor een ander aansprakelijk is, kan smartengeld vorderen. Smartengeld is een schadevergoeding van de geleden en nog te lijden immateriŽle schade bestaande uit pijn, ongemak, gederfde levensvreugde etc. Voor de bepaling van de hoogte daarvan zijn alle persoonlijke omstandigheden van belang. De ernst van het letsel en de aard van de eventuele blijvende beperkingen zijn factoren die zwaar meewegen.

Bevoorschotting

Vergoeding van letselschade gebeurt door betaling van voorschotten. De definitieve Afrekening vindt plaats aan het einde van de zaak. Dan wordt de totale geleden en mogelijk nog te lijden schade definitief vastgesteld, wordt gekeken welk bedrag aan voorschotten is betaald en wat er nog aanvullend dient te worden betaald in de vorm van een slotuitkering.

Kosten voor juridische bijstand

Om schadevergoeding van letselschade te realiseren is het belangrijk om bijstand te vragen aan een letselschadespecialist. Een slachtoffer is vaak terughoudend om deze hulp in te roepen omdat hij bang is om met kosten te worden geconfronteerd. Niets is echter minder waar. U mag er op rekenen dat deze kosten door de deskundige in rekening worden gebracht bij de aansprakelijke verzekeraar, zodat de bijstand voor u kosteloos is.
Hebt u bijstand nodig bij het realiseren van een vergoeding van letselschade neem dan contact op met Nostimos Letselschadedeskundigen:

Nostimos Letselschadedeskundigen
Bel nu: 0800 667 84 66 (gratis nummer)

Neem direct contact op!

Bel gratis (0800) 667 84 66 Of laat uw telefoonnummer en vraag of opmerking achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Naam*:
Adres*:
Postcode*:
Woonplaats*:
Telefoonnummer*:
E-mailadres:
Vraag/bericht:
Typ de validatiecode na: *
* verplichte velden

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van Nostimos staat boordevol nuttige informatie en handige tips. Meld u direct aan!